اهمیت co2 در آکواریوم گیاهی

اهمیت co2 در آکواریوم گیاهی

آب آکواریوم ها به طور کلی اغلب از لحاظ حضور Co2 کمبود دارند. Co2 طبیعی که در آب وجود دارد هنگام تصفیه اغلب خارج شده و آب هایی که در لوله ها جریان پیدا می کنند از لحاظ کربن دی اکسید فقیر هستند در نتیجه گیاهان آکواریومی با ولع تمام اندک مقدار Co2 موجود در آّب را می بلعند.

هفت قانون طبیعت

هفت قانون طبیعت

شالوده رشد زیبای گیاه و داشتن محیط متعادل یک بستر مناسب می باشد

اکوسیستم آکواریوم گیاهی

اکوسیستم آکواریوم گیاهی

برای اینکه بتوان اکوسیستم آکواریوم به درستی فعالیت کند مدیریت آن باید جامع باشد سیکل های بیولوژیکی که شامل مواد مغذی، کربن دی اکسید، ماهی و گیاه است باید در صورت امکان به واقعیت نزدیکی بیشتری داشته باشد.

دنیای زیر آب خودتان را طراحی کنید

دنیای زیر آب خودتان را طراحی کنید

نورهای آکواریوم

نورهای آکواریوم

روشنایی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در محیط آکواریوم ها است ؛ و به قطع میتوان گفت که روشنایی آکواریوم و طیف نور آن میتواند روی رنگ ماهی ها و روی رشد ماهی ها و گیاهان آکواریومی تاثیر بسیاری بگذارد .