هفت قانون طبیعت

هفت قانون طبیعت:

1- بستر مناسب طراحی کنید: شالوده رشد زیبای گیاه و داشتن محیط متعادل یک بستر مناسب می باشد که در زمینه مواد غذایی غنی بوده و محیط را برای تکثیر گیاهان فراهم آورد.

2- آب: به وسیله اضافه کردن مواد مورد نیاز، O2 و خارج ساختن متریال های ضرر رسان و سمی محیطی را برای تمامی گونه ها فراهم کنید، به طور مرتب قسمتی از آب را تعویض کنید و برای گیاهان و ماهیان دمای آب را متعادل کنید.

3- فیلترینگ: سیستم فیلتراسیونی که از یک فیلتر اصلی و یک فیلتر قبل از آن تشکیل شده آب را از تمام ریز ذره های کثیف، تیکه های مرده گیاه، مواد دفعی ماهیان پاک می کند.

4- گیاهان: گیاهان آبزی محیطی سالم را برای ماهیان آکواریوم فراهم می آورند که در برابر عدم تعادل بیولوژیکی مقاومت کرده و از رشد جلبک نیز می کاهند به همین دلیل بیشتر از 80 درصد باید کاشت شود و در ابتدا نیمی از گیاهان باید سریع رشد باشد.

5- مراقبت از گیاهان: باید برای گیاهان به طور مرتب مواد مورد نیاز فراهم باشد تا رشد و عملکرد صحیح آنان را ضامن شود.

6- فیلتراسیون Co2: آب های تروپیکال به وسیله میزان های مناسب از Co2 در آن ها شناخته می شوند. میزان Co2 در آب زیربنای تمامی حیات گیاهان آکواریومی است و همینطور میزان pH  را تغییر می دهد.

7- نوردهی: نور از مهمترین موارد برای فوتوسنتز می باشد و به همین دلیل رشد را در گیاهان باعث می شود. گیاهانی که برگ های قرمز دارن به خصوص در نور خورشیدی رشد می کنند و نیازمند نور دهی قوی می باشند.