مطالب آموزشی

روند تغییر و  تکامل در ماهی

روند تغییر و تکامل در ماهی

نخستین ماهی که در اقیانوس های جهان ظاهر می شود بسیار متفاوت از آن چیزی است که امروزه دیده می شود ، زیرا فک و فلس نداشتند.

Butterfly peacock

Butterfly peacock

نرهای این خانواده نسبت به مادها بیشتر رشد می کنند. باله های پشتی و شکمی آنان تیزی بیشتری داشته و باله های پگتورال بلندتر شده اند.

تانک های تخم ریزی برای گونه های تخم گذار

تانک های تخم ریزی برای گونه های تخم گذار

تانک تخم ریزی باید بازتاب دهنده عادت های تولید مثلی ماهی باشد که قرار است در آن نگه داری شود. در این تانک ها از گیاهان استفاده کنید تا ماده ها در صورتی که نر خشن شود امکان پناه گیری را داشته باشند.

طبقه بندی ماهی ها

طبقه بندی ماهی ها

ماهی از اعضای Kingdom Animalia هستند. آن ها در دسته Chordata ، که شامل تمام مهره داران است ، قرار می گیرند. هر چه در یک سلسله مراتب پیش بروید ، در هر گروه گونه های بیشتری وجود دارد. در این گروه بندی ها از خانواده به سمت پایین است که مهمترین آنهاست.

Sunshine peacock

Sunshine peacock

تنها نرهای این خانواده رنگ زرد زیبایی را در قسمت بدن خود به نمایش می گذارند و سر آبی رنگ دارند.

حس و ارتباط در ماهی

حس و ارتباط در ماهی

اگرچه بافت مغزی ماهیان مانند دیگر پستانداران پیشرفته،رشد نکرده است، ولی ماهیان اغلب دارای حس های تخصصی شده ای هستند تا به این منظور از دنیای اطراف اطلاعات گرفته و ارتباط برقرار کنند.

Zebra cichlid

Zebra cichlid

مانند اغلب سیچلایدهای دریاچه مالاوی رنگ های زبرا نیز متفاوت است. بدن معمولا آبی رنگ بوده که نرها نقطه های زرد رنگی را در باله پشتی از خود به نمایش می گذارند. البته درباره ماهی Tangerine Morph باله پشتی به رنگ پرتقالی است.

اندام های داخلی بدن ماهی

اندام های داخلی بدن ماهی

ماهی دارای ارگان های زیادی از جمله مغز، معده، کبد، کلیه که در انسان هم مشترک است و اندام هایی مثل آبشش و کیسه هوا در بدن انسان وجود ندارد.