مقالات

روند تکامل در ماهی

روند تکامل در ماهی

ماهی یکی از قدیمی ترین مهره داران (حیواناتی با ستون فقرات) است ، با اجدادی که قدمت آنها بیش از 500 میلیون سال قدمت دارد.

آشنایی با آناتومی و ساختار ماهی

آشنایی با آناتومی و ساختار ماهی

تعریف ماهی سخت تر از چیزی است که به نظر می رسد.برای اکثر مردم ،حیوانی است که در آب زندگی می کند و نفس می کشد. اما برخی از خانواده آبزیان روی زمین ظاهر می شوند،هوا تنفس می کنند و از باله های خود مانند پاها استفاده می کنند.

وظایف معمول در نگه داری آکواریوم

وظایف معمول در نگه داری آکواریوم

یک آکواریوم مناسب که به درستی کار می کند به حداقل زمان برای نگهداری نیاز دارد. آکواریوم باید به یک اکوسیستم پایدار تبدیل شود،که در آن میزان سموم به عنوان بخشی از چرخه طبیعی در معرض کنترل قرار می گیرند.

تغذیه ماهی

تغذیه ماهی

زمان تغذیه بهترین فرصت برای دیدن ماهی های شما از نزدیک و نظارت بر آنها است. همچنین فرصتی است برای دستی کردن ماهی خود ، به ویژه اگر آنها را در همان زمان هر روز تغذیه می کنید.

تنظیم پارامتر های آب

تنظیم پارامتر های آب

حفظ کیفیت آب در آکواریوم شامل نظارت و تنظیم منظم است. قبل از افزودن ماهی ، pH آب (اسیدیته یا قلیائیت آن) و سختی (سطح نمک های معدنی موجود در محلول) را اندازه گیری کنید.

رفتار تولید مثلی

رفتار تولید مثلی

ماهی را می توان بر اساس نوع رفتار پرورش ،آنها به دو دسته تقسیم کرد یک دسته تخم گذار، که اکثریت آنها را تشکیل و لقاح خارجی انجام می دهند ، در حالی که در زنده زا،تخم در بدن ماهی ماده بارور می شود و به شکل یک نوزاد کاملاً شکل یافته ،ظاهر می شوند.

تغذیه نوزادان

تغذیه نوزادان

قسمت بسیار مهمی از تکثیر آبزیان زینتی، این است که از تغذیه نوزادان ماهیان اطمینان کافی حاصل کنید. نوزادان کوچک ممکن است در ابتدا نیازمند تغذیه با فرمول های مایع مخصوصی و یا جانوران میکروسکوپی آکواریومی که اینفوسوریا خوانده می شوند، تغذیه گردند. شما می توانید اینفوسوریا(INFOUSORIA) را به وسیله قرار دادن مقداری کاهوی خرد شده و آب درون ظرف شیشه ای درب دار مقابل نور، تولید کنید.

کدام قسمت از طیف نور برای فتوسنتز استفاده می شود؟

کدام قسمت از طیف نور برای فتوسنتز استفاده می شود؟

انواع مختلف طول موج های نوری ( شامل قسمت هایی از طول موج UV که خارج از محدوده تابش فتوسنتزی فعال قرار می گیرد)، انواع مختلف هرمون ها را در گیاهان تحریک می کنند. اگرچه اما فتومورفوژنز طیف نوری که در گیاهان آبزی فعال می باشد بسیار با گیاهان زمینی تفاوت دارند.

آناباتوئیدها

آناباتوئیدها

ماهیان جنگجو سیامی که به طور عامه به آن بتا و فایتر هم می گویند. این گونه سال ها قبل از این که در غرب محبوب شود نزدیک به 200سال پیش در تایلند نگهداری می شده است. در زادگاه خود این ماهیان زیبا تنها به دلیل رنگ و زیبایی نگه داری نمی شوند.بلکه در قسمت هایی از تایلند بازی های بزرگ و شرط ها و باخت های زیادی در جنگیدن این ماهیان رخ دهد.