اطلس ماهیان آکواریومی

Glowlight Tetra

Glowlight Tetra

نوار طلای مایل به قرمز تمام طول بدن را در بر می گیرد. نرها از ماده ها رنگ روشن تری دارند و دارای بدن باریک تر هستند.

Peruvian Tetra

Peruvian Tetra

پترن بدنی این تتراها متغیر است. نوار مشکی که در قسمت تحتانی بدن حرکت می کند در بعضی از ماهی ها  گسترده تر است.ناحیه مجاور این نوار معمولاً به رنگ آبی کم رنگ است.

Head-and-Taillight Tetra

Head-and-Taillight Tetra

شاخصه آن ناحیه ای قرمز و مبهم در بالای چشم همچنین یک ناحیه زرد رنگ با یک نقطه طلایی و یک لکه سیاه در اطراف پایه پشته ای وجود دارد.

Garnet Tetra

Garnet Tetra

Garnet Tetra رنگ پس زمینه کم رنگ لیمویی این ماهی در تضاد با منطقه سیاه روی پهلوهاست ،

Swegles’s Tetra

Swegles’s Tetra

Swegles’s Tetras نسبت به شیمی آب بسیار حساس هستند و رنگ قرمز چشمگیر آن ها فقط در شرایط ایده آل به وضوح مشاهده خواهد شد.

Black Phantom Tetra

Black Phantom Tetra

یک لکه سیاه در پشت آبشش ها همان ویژگی بدنه نسبتاً شفاف است - از این رو "فانتوم" نام مشترک آنها است. آن ها تا حدودی به لطف باله پشتی بلند ، که در نرها برجسته تر است ، به نظر ظریف هستند.

Festivus

Festivus

این ماهیان بی اعصاب نیازمند اکواریوم با تراکم بالا از گیاه هستند و یک تخته سنگ نتا مکانی را برای تخم ریزی ایجاد کند

Pearl Cichlid

Pearl Cichlid

نشانه های آبی رنگ، شبه مرواریدی در بسیاری از فلس ها در پشت ضمینه آبی-خاکستری به این سیچلاید جلوه بسیار خاصی ارائه می دهد.هیچ دو سیچلایدی به طور مشخص شبیه یکدیگر نیستند.

Altum Angelfish

Altum Angelfish

ماهی آنجل آلتوم بدن بسیار بلندتری نسبت به آنجل های معمولی دارد.این ماهی در بالای فک  قسمتی صاف داشته که مقداری شیب دار است که در قسمت منتهی به باله عقبی انحنای کمتری دارد.