اینفوگرافی

اندام های داخلی بدن ماهی

اندام های داخلی بدن ماهی

ماهی دارای ارگان های زیادی از جمله مغز، معده، کبد، کلیه که در انسان هم مشترک است و اندام هایی مثل آبشش و کیسه هوا در بدن انسان وجود ندارد.

شکل دهان

شکل دهان

شکل ، اندازه و موقعیت دهان ماهی بینش خوبی راجع به عادت های غذایی آن نشان می دهد.

پوشش بدن

پوشش بدن

پوست ماهی معمولاً توسط فلس یا صفحات استخوانی پوشانده می شود. ماهی در طول زندگی دارای همان فلس ها است. اگر برخی از بین بروند ، جایگزین می شوند ، اما فلس های جدیدی اضافه نمی شود. 

شکل دم ماهی

شکل دم ماهی

شکل باله دمی بین گونه ها متفاوت است و توانایی شنا را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد.

رژیم غذایی خاص

رژیم غذایی خاص

بعضی از غذاهای ماهیان آب شیرین به طور ویژه برای پاسخگویی به نیازهای غذایی گروه های خاصی تهیه شده اند. به عنوان مثال، غذاهای کت فیش های گوشتخوار حاوی روغن بیشتری نسبت به غذاهای سیچلایدهای گیاه خوار هستند.

انواع شکل غذا

انواع شکل غذا

غذاهای آماده تجاری برای تکمیل شدن رژیم غذایی ماهی گاهی با غذا های تازه و زنده همراه می شود. غذاهای زنده ای که به روش انجماد خشک تهیه شده اند نسبت به غذاهای زنده ذوب شده از نظر ماهی کمتر جذاب هستند ، زیرا از آب کمتری برخوردارهستند.

سندرم تانک جدید

سندرم تانک جدید

شرایط آب در مخزن جدید برای ثبات نیاز به زمان دارد.در ابتدا سطح اولیه آمونیاک افزایش یافته است (ماهی ها آن را به عنوان پسماند دفع می کنند)

تعویض نسبی آب

تعویض نسبی آب

تمیز کردن ماسه ها و سیفون کردن آب تاثیر فیلتراسیون را بهتر و از متراکم شدن بستر ماسه ای جلوگیری می کند .

چک لیست بررسی و نگهداری آکواریوم

چک لیست بررسی و نگهداری آکواریوم

دماسنج را بررسی کنید. اگر دمای آب تغییر کرده باشد ، بخاری یا ترموستات ممکن است معیوب باشد.