اینفوگرافی

روند تغییر و  تکامل در ماهی

روند تغییر و تکامل در ماهی

نخستین ماهی که در اقیانوس های جهان ظاهر می شود بسیار متفاوت از آن چیزی است که امروزه دیده می شود ، زیرا فک و فلس نداشتند.

تانک های تخم ریزی برای گونه های تخم گذار

تانک های تخم ریزی برای گونه های تخم گذار

تانک تخم ریزی باید بازتاب دهنده عادت های تولید مثلی ماهی باشد که قرار است در آن نگه داری شود. در این تانک ها از گیاهان استفاده کنید تا ماده ها در صورتی که نر خشن شود امکان پناه گیری را داشته باشند.

طبقه بندی ماهی ها

طبقه بندی ماهی ها

ماهی از اعضای Kingdom Animalia هستند. آن ها در دسته Chordata ، که شامل تمام مهره داران است ، قرار می گیرند. هر چه در یک سلسله مراتب پیش بروید ، در هر گروه گونه های بیشتری وجود دارد. در این گروه بندی ها از خانواده به سمت پایین است که مهمترین آنهاست.

حس و ارتباط در ماهی

حس و ارتباط در ماهی

اگرچه بافت مغزی ماهیان مانند دیگر پستانداران پیشرفته،رشد نکرده است، ولی ماهیان اغلب دارای حس های تخصصی شده ای هستند تا به این منظور از دنیای اطراف اطلاعات گرفته و ارتباط برقرار کنند.

اندام های داخلی بدن ماهی

اندام های داخلی بدن ماهی

ماهی دارای ارگان های زیادی از جمله مغز، معده، کبد، کلیه که در انسان هم مشترک است و اندام هایی مثل آبشش و کیسه هوا در بدن انسان وجود ندارد.

شکل دهان

شکل دهان

شکل ، اندازه و موقعیت دهان ماهی بینش خوبی راجع به عادت های غذایی آن نشان می دهد.

پوشش بدن

پوشش بدن

پوست ماهی معمولاً توسط فلس یا صفحات استخوانی پوشانده می شود. ماهی در طول زندگی دارای همان فلس ها است. اگر برخی از بین بروند ، جایگزین می شوند ، اما فلس های جدیدی اضافه نمی شود. 

شکل دم ماهی

شکل دم ماهی

شکل باله دمی بین گونه ها متفاوت است و توانایی شنا را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد.