نورپردازی آکواریوم

جدول پار چیست و چگونه آن را تحلیل کنیم؟

جدول پار چیست و چگونه آن را تحلیل کنیم؟

میزان پار نور (PAR) یا مخفف کلمه Photo synthetically Active Radiation مفیدترین میزان سنجش قدرت یک نور در رشد مفید گیاهان می باشد زیرا که این فاکتور مستقیما میزان نور در دسترس گیاه برای فتوسنتز را می سنجد.

نورپردازی آکواریومی

نورپردازی آکواریومی

هنگام راه اندازی آکواریوم، یکی از مهمترین اقلامی که به آن اضافه می‌کنید نور است. نور جدا از زیباسازی فضای آکواریوم وظیفه دیگری نیز بر عهده دارد، ماهی‌ها و گیاهان آبزی به میزان مشخصی از نور برای ادامه حیات نیازمندند و هر نقصانی در نور می‌تواند بر شرایط رشد و آرامش آنها تاثیرگذار باشد.

نورپردازی آکواریوم

نورپردازی آکواریوم

نوردهی بهینه در آکواریوم ها باید دو ویژگی را در خود بگنجاند: نوری رضایت بخش که باعث شود تا آکواریوم شما همیشه بدرخشد و جلوه کند و در عین حال تمام نیاز های فتوسنتز که نیاز اساسی تمامی گیاهان می باشد را تامین کند. اما چگونه شما می توانید نور مناسب آکواریوم خود را تامین کنید بدون اینکه باعث رشد  جلبک های فرصت طلب در آکواریوم شوید.

نورهای آکواریوم

نورهای آکواریوم

روشنایی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در محیط آکواریوم ها است ؛ و به قطع میتوان گفت که روشنایی آکواریوم و طیف نور آن میتواند روی رنگ ماهی ها و روی رشد ماهی ها و گیاهان آکواریومی تاثیر بسیاری بگذارد .