چگونگی مقابله با یک سندرم تانک جدید؟

چگونگی مقابله با یک سندرم تانک جدید؟

 


سندرم تانک جدید در مخازنی اتفاق می افتد که تازه راه افتاده اند و از نظر بیولوژیکی ناپایدارهستند،چرا که در آن ها هنوز فلور باکتریایی به درستی توسعه نیافته است،از این رو فرآیند nitrification  انجام نمی شود.در چنین مخازنی ترکیبات نیترات تجمع می یابد.غلظت این مواد حتی به مقدار کم،می تواند منجر به مسمومیت ماهی و سایر حیوانات موجود در تانک اکواریومی شود.

اشتباه رایجی که توسط مبتدیان صورت می گیرد،این است که تنها پس از چند روز از شروع به کار مخزن،ماهی را در تانک قرار می دهند. اگر تعداد ماهی ها زیاد باشد و حجم مخزن کوچک، مسمومیت فوری اثر خواهد کرد.

چگونه از سندرم تانک جدید جلوگیری کنیم؟ پس از مرتب کردن تانک آکواریومی و ریختن آب به داخل آن، حداقل 3 تا 4 هفته صبر کنید و بعد ماهی را به تانک وارد کنید.در طول این زمان فرایند
maturation درمخزن باید اتفاق بیفتد.باکتری ها برای حفظ تعادل بیولوژیکی (از جمله باکتری های موثر در فرآیند nitrifying) باید در فیلتر، بستر و دکوراسیون توسعه یابند .

اگر شما ماهی خود را خیلی زود وارد تانک کنید،آنها علائم مسمومیت را نشان خواهند داد.شما باید سطح غلظت یونهای
آمونیوم (NH4+/NH3) و نیتریت (
NO3-
) را بررسی کنید. اگر مقادیر آن ها بالاتر 0,0 mg/l باشد،شما باید تا حدی تعویض آب داشته باشید (حتی تا 50٪).به طور منظم تعویض آب برای چند روز باید اتفاق بیافتد. از آب تصفیه و تنظیم کننده های(کاندیشنر) آب استفاده کنید.تغذیه ماهی را متوقف کنید.شما می توانید تنها پس از چند روز که وضعیت رو به بهبودی رفت،تغذیه را شروع کنید،اما توجه داشته باشید است که شما مقدار غذای کمی را بدهید،که بلافاصله خورده شود.

ضمنا برای سرعت بخشیدن به
maturation در مخزن تلاش کنید. شما می توانید از Tropical Bacto-Active استفاده کنید که باعث تحریک رشد و نمو باکتری های موثر در nitrifying می شود و به طور موثری زمان مورد نیاز برای ایجاد تعادل بیولوژیکی را کاهش می دهد.یکی دیگر از روش ها انتقال باکتری از مخزن بالغ به مخازن جدید می باشد،اما تحت یک شرط: محیط زندگی ماهی در مخزن بالغ باید سالم باشد. شما می توانید از آب به دست آمده پس از شستشو فیلتر نیز استفاده کنید.

نظرات کاربران
کاربر گرامی شما اولین فردی باشید که نظر می دهید.

نظر خودتان را ارسال کنید