تنظیم کیفیت آب متناسب با نیازهای ماهی شما

تنظیم کیفیت آب متناسب با نیازهای ماهی شما

سختی آب و مقدار Ph (اسیدیته) مهمترین پارامتر برای ماهی هستند. آب شیر که خیلی سخت است می تواند با سیستم Dennerle reverse osmosis سختی آن پایین بیاید. مقدار pH را می توان با اضافه کردن CO2 به سطح مورد نیاز تنظیم کرد. هنگامی که سختی آب بیش از حد پایین باشد، سختی آب (سختی کل و سختی کربنات) را می توان  با Dennerle GH / KH + و KH + افزایش داد.

یک عامل حیاتی در آب آکواریوم

سختی کربنات یک سیستم بافر حیاتی را در یک آکواریوم تشکیل می دهد. این مانع از تغییرات بیش از حد در مقدار pH می شود که اثرات نامطلوب روی ماهی و گیاهان دارد. بسیاری از ماهی های آکواریومی محبوب نیاز به سطح بالاتر از سختی کربنات آب شیر می تواند ارائه دهد،نیازمندند.

سختی کربنات در آب آکواریوم نیز ممکن است به علت فرآیندهای مختلف (biogenic decalcification, nitrification(کاهش یابد.

بنابراین سختی کربنات باید به صورت منظم بررسی شود و به اندازه نیازهای ماهی در آکواریوم نگهداری شود.

راهنمایی های حرفه ای:

ایده آل سختی کربنات 50 تا 80 درصد از کل سختی،

به عنوان مثال GH 10 °d, KH 5 - 8 °d.

DENNERLE GH / KH + یک ابزار سریع و ساده برای تطابق سختی کامل با نیازهای داده شده است.

ما DENNERLE Elements + را برای بازسازی محتوای عنصر ردیابی در آب تصفیه و ماهیان آکواریوم توصیه می کنیم.

برای آکواریوم با گیاهان توصیه می کنیم که عناصر لازم را با استفاده از S7 VitaMix به عنوان بخشی از سیستم DENNERLE fertilization  تهیه کنید.

تست کیفیت آب

آکواریا که با توجه به سیستم DENNERLE تنظیم می شود، از همان ابتدا مشکلات را از بین می برد.

به خاطر امنیت، نظارت منظم پارامتر های کلیدی آب آکواریوم، بسیار مهم است.

تست های غوطه وری DENNERLE ظرف چند دقیقه امکان اندازه گیری دقیق را فراهم می کنند.

مقادیر ایده آل برای آب آکواریوم (آکواریوم آب شیرین)

سختی کربنات 1-4 °d

سختی کامل 4-7 °d

مقدار Ph   6.4 – 6.9

مقدار CO2   20تا 35 میلی گرم بر لیتر

میزان  O2، در صبح 3-5 میلی گرم در لیتر

میزان  O2، در شب 5 تا 8

چه چیزی را باید اندازه گیری کنیم و چه زمانی؟

هنگامی که تغییرات زیر در آکواریوم اتفاق می افتد:

تعویض آب آکواریوم : هنگامی که آب جدید به آکواریوم اضافه می شود، برای مثال آب تصفیه: KH، سختی کل، pH، CO2، O2، نیترات.

هنگام تعویض چراغ های قدیمی:

pH، CO2،O2 بیش از تقریبا4 هفته روزانه اندازه گیری کنید، و بعد هر 2 تا 4 روز میزان عرضه گاز CO2 را نیز تنظیم کنید.

هنگام معرفی ماهی های جدید: مقدار pH، O2، نیتریت و نیترات به ویژه قبل از معرفی ماهی های جدید و در چند روز اول بعد از معرفی.

هنگام راه اندازی یک آکواریوم جدید و یا انجام یک بازسازی گسترده

pH، CO2،آمونیاک / آمونیاک تا 4 هفته؛ ابتدا روزانه اندازه گیری کنید، و بعد هر 2 تا 4 روز، میزان عرضه گاز CO2 به ترتیب تنظیم کنید.

اگر ماهی رفتار غیرعادی داشته باشد،به عنوان مثال بلع هوا و یا " darting about ": pH، O2، آمونیاک / آمونیاک، نیتریت، نیترات اندازه گیری شود

 

برای آشنایی با محصولات دنرله اینجا کلیک کنید

نظرات کاربران
کاربر گرامی شما اولین فردی باشید که نظر می دهید.

نظر خودتان را ارسال کنید