Convict Cichlid

Convict Cichlid

Amatitlania nigrofasciata

Convict Cichlid


نوار های رنگی آبی و مشکی روی بدن این ماهی یاد آور لباس های پیشین زندانیان می باشد و به همین دلیل  این نام گذاری برای این ماهی صورت گرفته است(ماهی محکوم) ماده ها از قسمت اضافه شده به باله های عقبی و شکمی برخوردار نبوده و به این ترتیب از نمر ها قابل تشخیص می باشند. ماده ها معمولا طیف رنگی بیشتری به سمت زرد مایل به نارنجی دارند البته گونه های آلبینو آنان نیز وجود دارد. به منظور تخم ریزی این ماهیان آکواریوم به نسبت عاری از دکور را فراهم کنید اما می توانید از کوزه های تخم ریزی و یا تخت سنگ برای فراهم آوردن مکانی برای تخم ریزی استفاده کنید. همانند گونه های مرتبط کرم های خونی و دیگر غذا های زنده برای نگهداری این ماهیان در شرایط ایده آل الزامی می باشد.این ماهیان از گیاهان نیز تغذیه کرده و تنها باید با گیاهان قوی که توانایی تخریب آنان را ندارند، نگهداری شوند. جفت ها به صورت معمول از نوزادان خود نگهداری می کنند اما در صورت رها شدن توسط والدین خود بهتر است به تانک جدیدی منتقل شوند.

نظرات کاربران
کاربر گرامی شما اولین فردی باشید که نظر می دهید.

نظر خودتان را ارسال کنید