Head-and-Taillight Tetra

Head-and-Taillight Tetra

Head-and-Taillight Tetra

 

شاخصه آن ناحیه ای قرمز و مبهم در بالای چشم

همچنین یک ناحیه زرد رنگ با یک نقطه طلایی و یک لکه سیاه در اطراف پایه پشته ای وجود دارد.

زیرگونه های نشان داده شده در اینجا (H. O. falsus) دارای یک خط سیاه بر روی دم است که به اشکال دیگر از بین رفته است.

یک ماده در شرایط تخم ریزی حدود 300 تخم می گذارد ، در بین گیاهان آبزی ، دو روز پس از انتقال یک جفت به مخزن پرورش.

 

نظرات کاربران
کاربر گرامی شما اولین فردی باشید که نظر می دهید.

نظر خودتان را ارسال کنید