Sagittaria platyphylla

Sagittaria platyphylla

این گیاه مانند اکینودوروس ، اعضای خانواده water plantain هستند.آنها در آمریکای شمالی و جنوبی ساکن هستند.ریشه کوتاه دارد.برگهای زیر آب مانند نخ هستند و تقریباً به صورت نواری مرتب می شوند.آنها می توانند به طول 25 سانتی متر رشد کنند.در آکواریوم نقطه ایده آل برای این گیاهان در وسط یا در آکواریوم های بزرگتر در جلوی آکواریوم.گیاهانی با نگه داری بسیار آسانی هستند که دمای آب نسبتاً سرد را ترجیح می دهند.آنها به آهستگی رشد می کنند و گه گاه برگهای قدیمی تر برداشته می شوند.

 


Genus :                         Sagittaria


Species :                      platyphylla


Family :                     Alismataceae


Native to :                 North to Central America


Area/height :            Foreground up to 20 cm


Light :                      high – medium


Temperature :           18 - 26 °C


Growth :                   moderate


pH:                          5-8


Water hardness :     very soft to moderate


CO2:                       20 - 30 mg/l


Propagation :         Runners

نظرات کاربران
کاربر گرامی شما اولین فردی باشید که نظر می دهید.

نظر خودتان را ارسال کنید