مطالب آموزشی

آشنایی با آناتومی و ساختار ماهی

آشنایی با آناتومی و ساختار ماهی

تعریف ماهی سخت تر از چیزی است که به نظر می رسد.برای اکثر مردم ،حیوانی است که در آب زندگی می کند و نفس می کشد. اما برخی از خانواده آبزیان روی زمین ظاهر می شوند،هوا تنفس می کنند و از باله های خود مانند پاها استفاده می کنند.

وظایف معمول در نگه داری آکواریوم

وظایف معمول در نگه داری آکواریوم

یک آکواریوم مناسب که به درستی کار می کند به حداقل زمان برای نگهداری نیاز دارد. آکواریوم باید به یک اکوسیستم پایدار تبدیل شود،که در آن میزان سموم به عنوان بخشی از چرخه طبیعی در معرض کنترل قرار می گیرند.

تغذیه ماهی

تغذیه ماهی

زمان تغذیه بهترین فرصت برای دیدن ماهی های شما از نزدیک و نظارت بر آنها است. همچنین فرصتی است برای دستی کردن ماهی خود ، به ویژه اگر آنها را در همان زمان هر روز تغذیه می کنید.

سندرم تانک جدید

سندرم تانک جدید

شرایط آب در مخزن جدید برای ثبات نیاز به زمان دارد.در ابتدا سطح اولیه آمونیاک افزایش یافته است (ماهی ها آن را به عنوان پسماند دفع می کنند)

تنظیم پارامتر های آب

تنظیم پارامتر های آب

حفظ کیفیت آب در آکواریوم شامل نظارت و تنظیم منظم است. قبل از افزودن ماهی ، pH آب (اسیدیته یا قلیائیت آن) و سختی (سطح نمک های معدنی موجود در محلول) را اندازه گیری کنید.

چک لیست بررسی و نگهداری آکواریوم

چک لیست بررسی و نگهداری آکواریوم

دماسنج را بررسی کنید. اگر دمای آب تغییر کرده باشد ، بخاری یا ترموستات ممکن است معیوب باشد.

Hydrocotyle cf. Tripartita

Hydrocotyle cf. Tripartita

شناسایی گونه های این گونه هنوز مشخص نیست،از این رو "cf" در اسم آن آمده است.

Heteranthera zosterifolia

Heteranthera zosterifolia

این گیاه زیبایی خیره کننده ای در آکواریوم دارد.برگ های روشن و سبز تا 5 سانتی متر در طول رشد دارند. نیازهای آن نسبتاً کم است ، با نورپردازی مناسب و تزریق CO2 ، رشد فشرده و سریع خواهیم داشت.

تغذیه نوزادان

تغذیه نوزادان

قسمت بسیار مهمی از تکثیر آبزیان زینتی، این است که از تغذیه نوزادان ماهیان اطمینان کافی حاصل کنید. نوزادان کوچک ممکن است در ابتدا نیازمند تغذیه با فرمول های مایع مخصوصی و یا جانوران میکروسکوپی آکواریومی که اینفوسوریا خوانده می شوند، تغذیه گردند. شما می توانید اینفوسوریا(INFOUSORIA) را به وسیله قرار دادن مقداری کاهوی خرد شده و آب درون ظرف شیشه ای درب دار مقابل نور، تولید کنید.