مطالب آموزشی

روند تغییر و  تکامل در ماهی

روند تغییر و تکامل در ماهی

نخستین ماهی که در اقیانوس های جهان ظاهر می شود بسیار متفاوت از آن چیزی است که امروزه دیده می شود ، زیرا فک و فلس نداشتند.

طبقه بندی ماهی ها

طبقه بندی ماهی ها

ماهی از اعضای Kingdom Animalia هستند. آن ها در دسته Chordata ، که شامل تمام مهره داران است ، قرار می گیرند. هر چه در یک سلسله مراتب پیش بروید ، در هر گروه گونه های بیشتری وجود دارد. در این گروه بندی ها از خانواده به سمت پایین است که مهمترین آنهاست.

حس و ارتباط در ماهی

حس و ارتباط در ماهی

اگرچه بافت مغزی ماهیان مانند دیگر پستانداران پیشرفته،رشد نکرده است، ولی ماهیان اغلب دارای حس های تخصصی شده ای هستند تا به این منظور از دنیای اطراف اطلاعات گرفته و ارتباط برقرار کنند.

اندام های داخلی بدن ماهی

اندام های داخلی بدن ماهی

ماهی دارای ارگان های زیادی از جمله مغز، معده، کبد، کلیه که در انسان هم مشترک است و اندام هایی مثل آبشش و کیسه هوا در بدن انسان وجود ندارد.