مطالب آموزشی

برکه های پیش ساخته

برکه های پیش ساخته

ایجاد حوضچه با استفاده از یک واحد از پیش تنظیم شده نسبتاً ساده است. با این وجود ، برای نتیجه موفق و پایدار ، مطمئن شوید که سایت به خوبی آماده و عاری از سنگ یا آوار باشد و هنگام نصب ، سطح آن مسطح باشد.

FLEXIBLE LINER PONDS

FLEXIBLE LINER PONDS

آسترهای انعطاف پذیر یک ماده بسیار متنوع برای ساخت حوضچه ها هستند و برای استخرهای غیررسمی و اشکال غیرمعمول ایده آل هستند.

ساخت برکه

ساخت برکه

برای دستیابی به موفقیت در ساختن یک استخر ، چه با استفاده از استخر پیش ساخته و چه لاینر قابل انعطاف،برنامه ریزی دقیق است.