مطالب آموزشی

Auratus Cichlid

Auratus Cichlid

این گونه از اولین گونه های مالاوی بود که بوسیله آکواریست ها نگه داری شده است و تا به امروز محبوب مانده اند. ماده ها دارای یک نوار طلایی در قسمت جانبی بدن خود می باشند که این نوار در نرها به رنگ آبی می باشد.

Red kadango

Red kadango

رنگ بندی ماهیان Red kadango بسیار متفاوت می باشد. در حالی که نرها بیشتر سر آبی و بدن نارنجی دارند.

Electric Blue

Electric Blue

ایجاد رنگ آبی پر رنگ در نرهای این خانواده تا یک سال ممکن است به طول بیانجامد ولی ماده ها به طور معمول کم رنگ تر می باشند.

Golden Fuscoides

Golden Fuscoides

در این سیچلایدها رنگ طلایی مایل به زرد بیشتر عمومیت دارد. توزیع این گونه از ماهیان Mbula در سرتاسر دریاچه مالاوی بسیار قطعه قطعه بوده زیرا این ماهیان به منظور تغذیه هیچ گاه زیستگاه های سنگی خود را ترک نمی کنند و زیستگاه جدیدی را انتخاب نمی کنند. نتیجه این موضوع جمعیت های به نسبت ایزوله این ماهی بوده و رنگ های متنوع می باشد.

Eduardi

Eduardi

هر دو جنس از این ماهی در تمام بدن به رنگ آبی می باشند اما قسمتی زرد رنگ در عقب باله مقعدی به عنوان فقط تفاوتی برای ماهیان نر این گونه تلقی می شود.

Malawi Blue Dolphin

Malawi Blue Dolphin

دو طرف این ماهی آبی رنگ اغلب درجاتی از خطوط تیره رنگ که به صورت عمودی در بدن نمایان شده اند را نشان می دهد. برخلاف طیف گسترده این ماهی در دریاچه، انواع مختلفی و وسیعی از رنگ های دیگر در این ماهی دیده نمی شود.

Lupingo Labidochromis

Lupingo Labidochromis

رنگ آبی پر رنگ که بوسیله نمودارهایی به رنگ سیاه دیده می شوند به علا.ه قسمت هایی زرد رنگ نیز در قسمت باله های عقبی از ویژگی های این سیچلاید می باشد.

چگونگی آماده سازی آب برای سیچلاید های مالاوی

چگونگی آماده سازی آب برای سیچلاید های مالاوی

دریاچه مالاوی یک مخزن آب با منشاء تکتونیکی می باشد که واقع در جنوب شرقی آفریقا است. این دریاچه جنوبی ترین در میان همه ی دریاچه های واقع در دره بزرگ ریفت است و شامل بسیاری از گونه های بومی از جمله بسیاری از سیچلاید های مشهور مالاوی می باشد.