مطالب آموزشی

Electric Blue

Electric Blue

ایجاد رنگ آبی پر رنگ در نرهای این خانواده تا یک سال ممکن است به طول بیانجامد ولی ماده ها به طور معمول کم رنگ تر می باشند.

Living Stoni

Living Stoni

طرحی به مانند بید زده قهوه ای، خاکستری به همراه حاله ای از رنگ آبی شاخصه بدن این سیچلاید می باشد. نرهای این گونه را می توان با رنگ قرمز در باله مقعدی تشخیص داد و این گونه تخم های خود را در دهان نگاه داری می کنند.

Golden Fuscoides

Golden Fuscoides

در این سیچلایدها رنگ طلایی مایل به زرد بیشتر عمومیت دارد. توزیع این گونه از ماهیان Mbula در سرتاسر دریاچه مالاوی بسیار قطعه قطعه بوده زیرا این ماهیان به منظور تغذیه هیچ گاه زیستگاه های سنگی خود را ترک نمی کنند و زیستگاه جدیدی را انتخاب نمی کنند. نتیجه این موضوع جمعیت های به نسبت ایزوله این ماهی بوده و رنگ های متنوع می باشد.

Eduardi

Eduardi

هر دو جنس از این ماهی در تمام بدن به رنگ آبی می باشند اما قسمتی زرد رنگ در عقب باله مقعدی به عنوان فقط تفاوتی برای ماهیان نر این گونه تلقی می شود.

رفتار تولید مثلی

رفتار تولید مثلی

ماهی را می توان بر اساس نوع رفتار پرورش ،آنها به دو دسته تقسیم کرد یک دسته تخم گذار، که اکثریت آنها را تشکیل و لقاح خارجی انجام می دهند ، در حالی که در زنده زا،تخم در بدن ماهی ماده بارور می شود و به شکل یک نوزاد کاملاً شکل یافته ،ظاهر می شوند.

Malawi Blue Dolphin

Malawi Blue Dolphin

دو طرف این ماهی آبی رنگ اغلب درجاتی از خطوط تیره رنگ که به صورت عمودی در بدن نمایان شده اند را نشان می دهد. برخلاف طیف گسترده این ماهی در دریاچه، انواع مختلفی و وسیعی از رنگ های دیگر در این ماهی دیده نمی شود.

Lupingo Labidochromis

Lupingo Labidochromis

رنگ آبی پر رنگ که بوسیله نمودارهایی به رنگ سیاه دیده می شوند به علا.ه قسمت هایی زرد رنگ نیز در قسمت باله های عقبی از ویژگی های این سیچلاید می باشد.

Labidchromis Eleetric

Labidchromis Eleetric

این گونه در انواع ترکیب رنگ ها دیده می شود، مانند این ماهی زرد که در بالا نشان داده شده است. هم نر و هم ماده خطوطی را در قسمت باله پشتی دارا می باشند. اما فقط نرها باله های مشکی شکلی دارند.

Fenestratus

Fenestratus

از مشخصه های ظاهری این سیچلاید خط های عمودی ضخیم و تیره بر روی بدن می باشد.