مطالب آموزشی

Festivus

Festivus

این ماهیان بی اعصاب نیازمند اکواریوم با تراکم بالا از گیاه هستند و یک تخته سنگ نتا مکانی را برای تخم ریزی ایجاد کند

Pearl Cichlid

Pearl Cichlid

نشانه های آبی رنگ، شبه مرواریدی در بسیاری از فلس ها در پشت ضمینه آبی-خاکستری به این سیچلاید جلوه بسیار خاصی ارائه می دهد.هیچ دو سیچلایدی به طور مشخص شبیه یکدیگر نیستند.

Altum Angelfish

Altum Angelfish

ماهی آنجل آلتوم بدن بسیار بلندتری نسبت به آنجل های معمولی دارد.این ماهی در بالای فک  قسمتی صاف داشته که مقداری شیب دار است که در قسمت منتهی به باله عقبی انحنای کمتری دارد.

Oscar

Oscar

پس زمینه کسل کننده ، سبز و قهوه ای اسکار با رنگ روشن تر قرمز مایل به نارنجی که در طرح های نامنظم جلوه می کند، جبران می شود.

Convict Cichlid

Convict Cichlid

نوار های رنگی آبی و مشکی روی بدن این ماهی یاد آور لباس های پیشین زندانیان می باشد و به همین دلیل  این نام گذاری برای این ماهی صورت گرفته است(ماهی محکوم) ماده ها از قسمت اضافه شده به باله های عقبی و شکمی برخوردار نبوده و به این ترتیب از نمر ها قابل تشخیص می باشند.

Severum

Severum

نوار مشکی سیاه که از قسمت باله عقبی تا باله زیرین ادامه می یابد یکی از نکات کلیدی تشخیص سورم ها می باشد. جوان های این گونه تعداد بیشتری از این نوار های مشکی را در بدن خود به نمایش می گذارند اما با رشد ماهی این نوار ها نیز از بین می رود.

Red Devil

Red Devil

مانند دیگر سیچلاید های آمریکای مرکزی شیطان قرمز تقریبا نسبت به تغییر پارامتر های آب انعطاف پذیر می باشد.

Firemouth Cichlid

Firemouth Cichlid

رنگ های سرخ آتشین اطراف گردن و در قسمت جانبی بدن نر های این گونه را از ماده ها تفکیک می کند. جفت ها در هنگام تخم ریزی بسیار خشن شده و در بستر اقدام به حفاری می کنند.

jack dempsy

jack dempsy

به نام جک دمپسی ، یک بوکسور آمریکایی به علت خوی جنگ جوی خود نام گذاری شده است. دارای برجستگی های مختلف و قسمت های زرد رنگ در بدن خود می باشد. تعیین جنسیت بر اساس باله ها صورت می گیرد