مطالب آموزشی

Zebra cichlid

Zebra cichlid

مانند اغلب سیچلایدهای دریاچه مالاوی رنگ های زبرا نیز متفاوت است. بدن معمولا آبی رنگ بوده که نرها نقطه های زرد رنگی را در باله پشتی از خود به نمایش می گذارند. البته درباره ماهی Tangerine Morph باله پشتی به رنگ پرتقالی است.

اندام های داخلی بدن ماهی

اندام های داخلی بدن ماهی

ماهی دارای ارگان های زیادی از جمله مغز، معده، کبد، کلیه که در انسان هم مشترک است و اندام هایی مثل آبشش و کیسه هوا در بدن انسان وجود ندارد.

Auratus Cichlid

Auratus Cichlid

این گونه از اولین گونه های مالاوی بود که بوسیله آکواریست ها نگه داری شده است و تا به امروز محبوب مانده اند. ماده ها دارای یک نوار طلایی در قسمت جانبی بدن خود می باشند که این نوار در نرها به رنگ آبی می باشد.

شکل دهان

شکل دهان

شکل ، اندازه و موقعیت دهان ماهی بینش خوبی راجع به عادت های غذایی آن نشان می دهد.

Pear Of Likoma

Pear Of Likoma

تشخیص جنسیت در این نژاد نسبتا بزرگ آبی بسیار ساده می باشد زیرا تنها نرها نوار مشکی که در باله پشتی مشاهده می شود را دارا می باشند.

رژیم غذایی خاص

رژیم غذایی خاص

بعضی از غذاهای ماهیان آب شیرین به طور ویژه برای پاسخگویی به نیازهای غذایی گروه های خاصی تهیه شده اند. به عنوان مثال، غذاهای کت فیش های گوشتخوار حاوی روغن بیشتری نسبت به غذاهای سیچلایدهای گیاه خوار هستند.

انواع شکل غذا

انواع شکل غذا

غذاهای آماده تجاری برای تکمیل شدن رژیم غذایی ماهی گاهی با غذا های تازه و زنده همراه می شود. غذاهای زنده ای که به روش انجماد خشک تهیه شده اند نسبت به غذاهای زنده ذوب شده از نظر ماهی کمتر جذاب هستند ، زیرا از آب کمتری برخوردارهستند.

تغذیه ماهی

تغذیه ماهی

زمان تغذیه بهترین فرصت برای دیدن ماهی های شما از نزدیک و نظارت بر آنها است. همچنین فرصتی است برای دستی کردن ماهی خود ، به ویژه اگر آنها را در همان زمان هر روز تغذیه می کنید.

Lemon Tetra

Lemon Tetra

یک نورپردازی مناسب ، وجود یک بستر تیره و استفاده گاه به گاه از یک ماده غذایی حاوی رنگدانه ممکن است به بهبود ظاهر آنها کمک کند