مطالب آموزشی

Sunshine peacock

Sunshine peacock

تنها نرهای این خانواده رنگ زرد زیبایی را در قسمت بدن خود به نمایش می گذارند و سر آبی رنگ دارند.

Zebra cichlid

Zebra cichlid

مانند اغلب سیچلایدهای دریاچه مالاوی رنگ های زبرا نیز متفاوت است. بدن معمولا آبی رنگ بوده که نرها نقطه های زرد رنگی را در باله پشتی از خود به نمایش می گذارند. البته درباره ماهی Tangerine Morph باله پشتی به رنگ پرتقالی است.

Red kadango

Red kadango

رنگ بندی ماهیان Red kadango بسیار متفاوت می باشد. در حالی که نرها بیشتر سر آبی و بدن نارنجی دارند.

Rusty Chichlid

Rusty Chichlid

رنگ پشت زمینه این سیچلاید آبی مانند بوده به همراه قسمت های سفید رنگ که خط های مشکی از قسمت کناری آن ها پایین آمده اند.

Electric Blue

Electric Blue

ایجاد رنگ آبی پر رنگ در نرهای این خانواده تا یک سال ممکن است به طول بیانجامد ولی ماده ها به طور معمول کم رنگ تر می باشند.

Eduardi

Eduardi

هر دو جنس از این ماهی در تمام بدن به رنگ آبی می باشند اما قسمتی زرد رنگ در عقب باله مقعدی به عنوان فقط تفاوتی برای ماهیان نر این گونه تلقی می شود.

Malawi Blue Dolphin

Malawi Blue Dolphin

دو طرف این ماهی آبی رنگ اغلب درجاتی از خطوط تیره رنگ که به صورت عمودی در بدن نمایان شده اند را نشان می دهد. برخلاف طیف گسترده این ماهی در دریاچه، انواع مختلفی و وسیعی از رنگ های دیگر در این ماهی دیده نمی شود.

Lupingo Labidochromis

Lupingo Labidochromis

رنگ آبی پر رنگ که بوسیله نمودارهایی به رنگ سیاه دیده می شوند به علا.ه قسمت هایی زرد رنگ نیز در قسمت باله های عقبی از ویژگی های این سیچلاید می باشد.

Labidchromis Eleetric

Labidchromis Eleetric

این گونه در انواع ترکیب رنگ ها دیده می شود، مانند این ماهی زرد که در بالا نشان داده شده است. هم نر و هم ماده خطوطی را در قسمت باله پشتی دارا می باشند. اما فقط نرها باله های مشکی شکلی دارند.