مطالب آموزشی

انتخاب و انتقال ماهی

انتخاب و انتقال ماهی

در دسترس بودن ماهی های استخر،فصلی است و بیشترین شانس انتخاب برای فروش در ماه های بهار و اوایل تابستان ارائه می شود که زمان مناسبی برای خرید ماهی استخر است

Orange-shouldered peacock

Orange-shouldered peacock

رنگ بندی برجسته مایل به آبی، این ماهی باعث شده تا به نام peacock و یا همان طاووس نام گذاری شود.

ماهی پلاتی

ماهی پلاتی

Platy دارای بدنه ای گسترده و باله های گرد طبیعی است.

معرفی ماهی جدید

معرفی ماهی جدید

بیشتر ماهی ها را به طور کلی می توان از منبع تهیه کننده به حوضچه شما توسط کیسه های پلاستیکی منتقل کرد.

Striped Julie

Striped Julie

رنگ شکلاتی بدن این ماهی دارای نوارهای کم رنگ زرد در طول خود می باشد و اغلب مقادیری رنگ آبی نیز در ماهی های پایینی دیده می شود.

Moori

Moori

این ماهیان مانند ماهیان گروه Mbuna از دریاچه مالاوی تقریبا عادات یکسانی دارند و مانند آنان از جلبک هایی که در اطراف سنگ های دور تا دور دریاچه رشد می کند تغذیه می کنند.

روند تغییر و  تکامل در ماهی

روند تغییر و تکامل در ماهی

نخستین ماهی که در اقیانوس های جهان ظاهر می شود بسیار متفاوت از آن چیزی است که امروزه دیده می شود ، زیرا فک و فلس نداشتند.

Butterfly peacock

Butterfly peacock

نرهای این خانواده نسبت به مادها بیشتر رشد می کنند. باله های پشتی و شکمی آنان تیزی بیشتری داشته و باله های پگتورال بلندتر شده اند.

تانک های تخم ریزی برای گونه های تخم گذار

تانک های تخم ریزی برای گونه های تخم گذار

تانک تخم ریزی باید بازتاب دهنده عادت های تولید مثلی ماهی باشد که قرار است در آن نگه داری شود. در این تانک ها از گیاهان استفاده کنید تا ماده ها در صورتی که نر خشن شود امکان پناه گیری را داشته باشند.