مطالب آموزشی

انتخاب و انتقال ماهی

انتخاب و انتقال ماهی

در دسترس بودن ماهی های استخر،فصلی است و بیشترین شانس انتخاب برای فروش در ماه های بهار و اوایل تابستان ارائه می شود که زمان مناسبی برای خرید ماهی استخر است

سیستم برق برکه

سیستم برق برکه

اگر نیاز دارید که یک منبع برق را از خانه به حوضچه منتقل کنید ، یک متخصص برق حرفه ای استخدام کنید ،

معرفی ماهی جدید

معرفی ماهی جدید

بیشتر ماهی ها را به طور کلی می توان از منبع تهیه کننده به حوضچه شما توسط کیسه های پلاستیکی منتقل کرد.