مطالب آموزشی

انتخاب و انتقال ماهی

انتخاب و انتقال ماهی

در دسترس بودن ماهی های استخر،فصلی است و بیشترین شانس انتخاب برای فروش در ماه های بهار و اوایل تابستان ارائه می شود که زمان مناسبی برای خرید ماهی استخر است

سیستم برق برکه

سیستم برق برکه

اگر نیاز دارید که یک منبع برق را از خانه به حوضچه منتقل کنید ، یک متخصص برق حرفه ای استخدام کنید ،

معرفی ماهی جدید

معرفی ماهی جدید

بیشتر ماهی ها را به طور کلی می توان از منبع تهیه کننده به حوضچه شما توسط کیسه های پلاستیکی منتقل کرد.

16 اشتباه رایج در نگهداری برکه

16 اشتباه رایج در نگهداری برکه

اشتباهات رایج در مورد نگهداری برکه که ممکن است باعث نگرانی شما شود.

وقتی جلبک ها تبدیل به یک معضل شدند

وقتی جلبک ها تبدیل به یک معضل شدند

جلبک ها یک جزء طبیعی آب استخر باغ ها هستند. همچنین به عنوان یکی از مهمترین پیوندها در زنجیره غذایی ،اساس زندگی بسیاری از ارگانیسم هایی که در برکه و استخر باغ ها ساکن هستند و تولید اکسیژن را دارند، تشکیل می دهند.در نتیجه ، هدف نباید دستیابی به استخر "عاری از جلبک" باشد ، بلکه فقط جلوگیری ازگسترش آلودگی جلبک ها در مقیاس بزرگ است.