مطالب آموزشی

بلک واتر چیست ؟

بلک واتر چیست ؟

اغلب توصیه می شود که تانن و اسیدهومیک را به آب اضافه کنید به ویژه در تانک هایی که ماهیان آمریکای جنوبی نگه داری می شوند. آنها چه هستند و چگونه بر ماهی ها تاثیر می گذارند؟

general hardness و carbonate hardness چیست؟

general hardness و carbonate hardness چیست؟

برای اینکه تناقض بین carbonate hardness و general hardness را توضیح دهیم،باید دو پارامتر سختی و قلیایی بودن آب را تعریف کنیم.شما باید به یاد داشته باشید که آب شیرین بیشتر تحت سلطه یون های کلسیم و منیزیم هستند و بیشتر برای تعیین general hardness هستند.

تنظیم کیفیت آب متناسب با نیازهای ماهی شما

تنظیم کیفیت آب متناسب با نیازهای ماهی شما

سختی آب و مقدار Ph (اسیدیته) مهمترین پارامتر برای ماهی هستند. آب شیر که خیلی سخت است می تواند با سیستم Dennerle reverse osmosis سختی آن پایین بیاید. مقدار pH را می توان با اضافه کردن CO2 به سطح مورد نیاز تنظیم کرد. هنگامی که سختی آب بیش از حد پایین باشد، سختی آب (سختی کل و سختی کربنات) را می توان با Dennerle GH / KH + و KH + افزایش داد

ویژگی های آب قلیایی چیست؟

ویژگی های آب قلیایی چیست؟

قلیائیت در واقع توانایی آب در خنثی سازی اسیدها،به علت حضور کربنات هیدروژن، کربنات ها و اغلب به میزان کمتر هیدروکسیدها، سیلیکات و فسفات (کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز و گاهی اوقات Na و K) می باشد.

آیا دکوراسیون آکواریوم بر پارامترهای شیمیایی آب تاثیر می گذارد؟

آیا دکوراسیون آکواریوم بر پارامترهای شیمیایی آب تاثیر می گذارد؟

آن ها تنها به اندازه بسیار کمی حل می شوند به نحوی که ما می توانیم فرض کنیم که آن ها پارامترهای شیمیایی آب را تغییر نمی دهند. این گروه شامل: گرانیت، نمک، کوارتز، چوب خشک شده (که در آن مواد آلی با کوارتز جایگزین شده است،در حالی که ساختار اصلی بافت ریشه حفظ شده باشد) و غیره.

چگونگی آماده سازی آب برای Tropheus و دیگر سیچلاید های با  دریاچه تانگانیکا

چگونگی آماده سازی آب برای Tropheus و دیگر سیچلاید های با دریاچه تانگانیکا

تانگانیکا یکی از دریاچه های بزرگ آفریقا است که در شرق آفریقا واقع شده است، که در دره بزرگ ریفت می باشد.این دریاچه فضایی به وسعت 34400 متر مربع را پوشش می دهد و طولانی ترین دریاچه جهان و از عمیق ترین دریاچه های آفریقایی (حداکثر عمق 1435 متر، عمیق ترین دریاچه بایکال است) است.

pH آب چیست؟

pH آب چیست؟

PH آب به ما اطلاعاتی  در مورد غلظت یون هیدروژن (H+) در آب و همچنین به طور غیر مستقیم اطلاعاتی در مورد یون هیدروکسید (OH-) در اختیار ما قرار می دهد.

چگونگی آماده سازی آب برای سیچلاید های مالاوی

چگونگی آماده سازی آب برای سیچلاید های مالاوی

دریاچه مالاوی یک مخزن آب با منشاء تکتونیکی می باشد که واقع در جنوب شرقی آفریقا است. این دریاچه جنوبی ترین در میان همه ی دریاچه های واقع در دره بزرگ ریفت است و شامل بسیاری از گونه های بومی از جمله بسیاری از سیچلاید های مشهور مالاوی می باشد.

تست های آب آکواریوم

تست های آب آکواریوم

سختی آب و ph آن دو پارامتر اساسی برای ماهیان می باشند. آب شیر که دارای سختی بسیار بالایی می باشد میتواند به راحتی توسط سیستم برعکس کننده اسمزی از سختی آن کاسته شود