ثبت پیشنهادات و شکایات

 

مشتری گرامی ضمن سپاس از شما به دلیل اعتماد به مجموعه ما اعلام می داریم که در شرکت پژوهش آبزیان هزاره دریافت و رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات مشتریان گرامی با اهمیت تلقی می گردد لذا جنابعالی به دو روش زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید:

- برقراری تماس با شماره: 8226719 (713)98+

- تکمیل و ارسال فرم زیر

فرم ثبت شکایات

مشخصات فردی
مشخصات محصول
توضیحات تکمیلی