کود گیاهی دنرله مدل S7 Vitamix


S7 Vitamix
  • قیمت نهایی : لطفا تماس بگیرید


250میلی لیتر برای 8000لیتر

Vital substances کود مایع هفتگی شامل ویتامین و عناصر کمیاب