مکمل معدنی میگو (مینرال) نانو کراستا مدل Nano Crusta Mineral


Nano Crusta Mineral
یک مکمل مینرال کامل برای خانواده شریمپ، crayfish و crabs این محصول حاوی چندین ماده معدنی به همراه یک خاک رس طبیعی به نام Montmorillonte (نام یک کانی) می باشد. کلسیم و منیزیم فعال موجود در این محصولمشکلات دوره پوست اندازی را کاهش داده و رشد سالم و یک اسکلت قوی را برای میگو تضمین می کند. به منظور تقویت رنگ سفید همه خانواده های Caridina و Neocaridina آب آکواریوم را تمیز و شفاف و مواد مضر را خنثی می کند میزان مصرف: به صورت هفتگی برای هر 10 لیتر آب آکواریوم 2 قاشق (قاشقی که در بسته بندی محصول می باشد) به تانک اضافه گردد.