Shrimp King Bee Salt GH+


Shrimp King Bee Salt GH+
مکمل معدنی برای میگوهای آب شیرین همراه با مواد معدنی با ارزش، عناصر کمیاب و ویتامین های مورد نیاز میگو برای سالم بودن ، رشد متعادل، تقویت رنگ و افزایش تولید مثل آماده سازی آب برای نگهداری و پرورش موفق میگوهای آب شیرین مثل bumble_bee ,bee shrimp اسیدیته آب را در محدوده تقریبی 6.5 تا 6 نگه داری می کند. به عنوان یک مکمل غذایی پر ارزش رشد را بهبود می بخشد ( بویژه در میگوهای جوان ). برای رسیدن به سختی ایده آل در آب های تصفیه، آب باران و ... استفاده می شود. با استفاده از این نمک total hardness افزایش پیدا می کند اما تغییری در carbonate hardness ایجاد نمی شود. و شرایطی نزدیک به شرایط طبیعی که میگوهای آب شیرین در خاستگاه طبیعی خود دارند، ایجاد می شود. همچنین این نمک فعالیت باکتری های فیلتر را افزایش می دهد و رشد گیاه را نیز بیشتر خواهد کرد. به سرعت در آب حل شده و به راحتی قابل استفاده می باشد. همراه با vit C و vit B تنظیم نسبت کلسیم به منیزیم ایجاد وضعیت مناسب و کامل برای حل مشکلات دوره پوست اندازی با فراهم کردن شرایط مناسب، شانس و موقعیت در پرورش را بالا می برد. عمر مفید بستر افزایش می یابد، چرا که carbonat hardness را افزایش نمی دهد. طرز مصرف: 1قاشق (6گرم) به ازای 40 لیتر آب تصفیه که میزان سختی کل را به dh6-5 ابتدا در یک ظرف جداگانه درست شود.