غذای گرانول تشدید رنگ میگو مدل Shrimp King Color


Shrimp King Color
غذایی به شکل گرانول با هدف افزایش رنگ برای شریمپ های زرد، نارنجی و قرمز. این غذا با دارا بودن مقادیر بالایی از رنگ های طبیعی مانند آستاگزانتین و بتا کاروتن و لوتئین افزایش رنگ شریمپ ها را موجب می شود. گرانول هایی ته نشین شونده بوده که 100% از مواد غذایی طبیعی ساخته شده است. شریمپ های زرد و قرمز و نارنجی توانایی تولید مواد کاروتن دار مورد نیاز برای افزایش رنگ را ندارند و باید این مواد را از غذا تامین کنند منبع مناسبی از کاروتن و آستاگزانتین می باشد. پروتئین هایی با کیفیت بالا و آمینواسیدهای ضروری در این غذا به عنوان مواد حامل برای رنگدانه های طبیعی عمل می کنند و همچنین تشدید رنگ و رشد میگو را موجب می شوند. ین غذا فاقد هرگونه رنگ مصنوعی و مواد نگه دارنده می باشد. ین غذا به خصوص برای نژادهای Blue tiger ,black tiger,yellow fire,red fire ,sakura red ,salenra orang مناسب می باشد.