غذای پولکی حاوی اسپیرولینا مدل Spirulina Flakes


Spirulina Flakes
غذایی به شکل پولکی حاوی اسپرولینا(6درصد) برای غذا دهی روزانه ماهی های گیاه خوار و همه چیزخوار. اسپیرولینا پلاتنسیس منبع پروتئین های قابل دسترس، ویتامین ها و موادمعدنی بسیاری بوده که رشد مناسب ماهی را تضمین می کند. سطح بالایی از کاروتینوئید های ناشی از اسپیرولینا موجود در غذا منجربه تشدید رنگ بدن ماهی خواهد شد.

غذایی به شکل پولکی حاوی اسپرولینا(6درصد) برای غذا دهی روزانه ماهی های گیاه خوار و همه چیزخوار از جمله سیچلاید های مالاوی و گونه پرطرفدار mbuna .

از این غذا می توان برای آبزیان آب شور نیز استفاده نمود.

 اسپیرولینا پلاتنسیس منبع پروتئین های قابل دسترس، ویتامین ها و موادمعدنی بسیاری بوده که رشد مناسب ماهی را تضمین می کند و به تنظیم فعالیت دستگاه گوارشی می انجامد.

این موضوع به خصوص در ماهی های گیاه خوار اهمیت پیدا می کند زیرا این ماهیان نسبت به عفونت های گوارشی و مشکلاتی از این دست بسیار حساس می باشند.

 سطح بالایی از کاروتینوئید های ناشی از اسپیرولینا موجود در غذا منجربه تشدید رنگ بدن ماهی خواهد شد.

  مواد آنتی اکسیدان موجود در اسپیرولینا از صدمه های رادیکال های آزاد جلوگیری می کند.

 

آنالیز کامل غذا:

derivatives of vegetable origin, algae (Spirulina platensis min. 6%), cereals, vegetable protein extracts, fish and fish derivatives, molluscs and crustaceans, yeasts, oils and fats, minerals (including zeolite 1%). Additives (per kg): Vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having similar effect: vit. A 34 500 IU, vit. D3 1 950 IU, vit. E 120 mg, vit. C 440 mg. Compounds of trace elements: E1 (Fe) 38.5 mg, E6 (Zn) 10.2 mg, E5 (Mn) 8.3 mg, E4 (Cu) 2.0 mg, E2 (I) 0.24 mg, E8 (Se) 0.25 mg, E7 (Mo) 0.05 mg. Lecithin. Colourants. Antioxidants

پروتئین خام : 44درصد

چربی خام : 6درصد

فیبر خام : 3درصد

رطوبت: 7درصد