باکتری آکواریوم دنرله مدل AQUARIUM STARTER RAPID


AQUARIUM STARTER RAPID
  • قیمت نهایی : 440,000 تومان
تعداد :


سایز 100 میلی لیتر

یک محصول بسیار تاثیر گذار برای راه اندازی سریع و ایمن آ کواریوم هایی که جدید راه اندازی شده است. فعال کننده بیولوژی سریع لوازم فیلتر و بستر آکواریوم اضافه کردن باکتری های مناسب زیستی برای راه اندازی سریع آکواریوم ترکیبی از باکتری های زنده منتخب فیلتر به همراه تقویت کننده باکتری برای آکواریوم های آب شیرین اضافه شدن ماهی بعد از 24 ساعت سازگاری با هرنوع جاندار آکواریوم (ماهی، شریمپ، خرچنگ، حلزون و...) قدرت تمیز کنندگی فوق العاده جلوگیری از تلفات ماهی