غذای گرانول حاوی 36 درصد اسپیرولینا مدل Super Spirulina Forte Granulat


Super Spirulina Forte Granulat
  • قیمت نهایی : لطفا تماس بگیرید


سایز 30 گرم

این محصول حاوی گرانول هایی می باشد که در آب فرو می رود و درصد اسپیرولینای موجود در آن ها 36 درصد می باشد و برای سیچلاید های آفریقایی و ماهیلن دیگری از جمله Marine ، که رژیم غذایی آن ها نیاز به سهم قابل توجهی از مواد و عناصر گیاهی دارند،در نظر گرفته شده است. اسپیرولینا در تحریک سیستم ایمنی بدن ماهی و تسهیل فرآیند هضم مواد غذایی نقش به سزایی دارند . این محصول از اسیدهای چرب غیر اشباع ، پروتئین های سهل الهضم، اسیدهای آمینه ضروری، و همچنین ویتامین و عناصر کمیاب غنی می باشد که همگی این موارد منجر به تضمین رشد ایده آل،کسب وضعیت بدنی مناسب و شادابی و سر حال بودن ماهی خواهد شد. کاروتنوئیدهای موجود در اسپیرولینا، از جمله بتا کاروتن، درخشندگی و تلالو رنگ بدن ماهی را در صورت مصرف منظم غذا به همراه خواهند داشت.