غذای پولکی برای انواع ماهی سوپرویت مدل Supervit


Supervit
غذایی Universal به صورت پولکی همراه با بتاگلوکان.این محصول برای تغذیه روزانه بسیاری از گونه های ماهیان همه چیز خوار در نظر گرفته شده است. فرمول فوق العاده غنی بر پایه ی مواد تشکیل دهنده با بهترین کیفیت،نیازهای تغذیه ای و نیازهای تامین کننده انرژی لازم برای بدن ماهی را برطرف می کند.
 
این محصول غذایی شامل هشت نوع متفاوت از انواع پولکی ها می باشد،که شامل بتاگلوکان (تحریک کننده طبیعی سیستم ایمنی بدن)،اسپیرولینا، ماهی مرکب، و سخت پوستان، از جمله کریل می باشد.
سیستم ایمنی نیز توسط ویتامین C پایدار تقویت می شود و ماهی را در برابر پاتوژن های مختلف محافظت می کند.
کاروتینوئیدهای طبیعی موجود در غذا باعث افزایش شدت رنگ ماهی وبهبود وضعیت کلی ماهی خواهد شد.
چنین فرمول متنوعی این غذا را  به ویژه در مخازنی که  چند گونه ی ماهی نگه داری می شود بسیار سودمند می سازد.(به عنوان یک مکمل اضافی در کنار غذاهای با پروتئین بالا و غذاهای گیاهی به کار می رود.