غذای تخصصی میگو و سخت پوستان مدل Caridina Nano Sticks


Caridina Nano Sticks
"این محصول حاوی غذایی به شکل رشته ای در سایز میکرو و فرو رونده در آب می باشد.این غذا برای تغذیه روزانه میگوهای موجود در آکواریوم در نظر گرفته شده است. میگو هایی را که می توان با این محصول تغذیه کرد شامل: Babaulti red cherry biene tiger shrimp blue shrimp crystal red (مخصوصا در گونه های جوان تر) و همچنین دیگر سخت پوستان آبزی است و همچنین آنهایی که در دسته آب شور قرار می گیرند. این محصول در آب متلاشی نمی شود.در این محصول از اسپیرولینا (6٪) که منبع کاروتنوئیدهای طبیعی، ویتامین ها، عناصر کمیاب و تحریک کننده های سیستم ایمنی بدن می باشد،استفاده شده است.میزان کلسیم موجود در این غذا بالا می باشد،که برای شکل دادن و توسعه پوسته سخت پوستان،ضروری است.تغذیه منظم با این محصول سلامت و شرایط کلی سخت پوستان را در دراز مدت تضمین می کند.