غذای گرانول کوچک پایه برای ماهیان کوچک مدل Nanovit Granulat


Nanovit Granulat
یک ماده غذایی کامل برای ماهی های کوچک و نوزادان. این محصول که به صورت گرانول های کوچک فرو رونده در آب برای تغذیه ماهی های زینتی کوچک استفاده می شود، مانند: ember tetra (Hyphessobrycon amandae), golden tetra (Hemigrammus rodwayi) mosquito rasbora (Boraras brigittae), Boraras maculatus neon tetra (Paracheirodon innesi), pygmy cory (Corydoras pygmaeus), مقاومت ماهی در برابر ابتلا به بیماری ها توسط محرک های طبیعی سیستم ایمنی مثل بتاگلوکان و ویتامین C پایدار افزایش پیدا خواهد کرد. مواد تشکیل دهنده انتخاب شده برای این محصول با بهترین کیفیت،همراه با ویتامین های متعادل و عناصر کمیاب تمام نیازهای تغذیه ای و انرژی لازم برای اکثر گونه ها از جمله نوزادان در آن دیده شده است.