غذای قرصی شکل ماهیان کوچک و شریمپ نانوویت مدل Nanovit Tablets


Nanovit Tablets
آیا تا به حال غذا خوردن ماهیان خود را دیده اید؟ یکی از لذت بخش ترین صحنه ها برای آکواریست ها هنگام غذادهی به ماهیان است. نانوویت تبلت غذایی به صورت قرصی شکل بوده که برای تغذیه روزانه ماهیان کوچک مانند: تترا، کاردینال، تترا نئون، گوپی ها،شریمپ های آکواریوم های پلنت و ... در نظر گرفته شده است. این غذا که در رده پرمیوم تروپیکال قرار می گیرد برای اغلب ماهیان قابل استفاده بوده و مقادیر بالای کاروتنوئید و اسپیرولینای موجود رنگ گیری ماهیان را بهبود می بخشد. این قرص ها که در آب بیش از حد مواد آلی آزاد نمی کنند از رشد جلبک در آکواریوم های نانو جلوگیری کرده که یکی از مزیت های اصلی این غذا است.